Home > Leden > Leden, Open Onderwijs > Marjolein Janssen
Marjolein Janssen
Coördinator digitaal leermateriaal bij VO-content

Als coördinator digitaal leermateriaal bij VO-content coördineer ik alle activiteiten op het gebied van digitale leermiddelenontwikkeling (open Stercollecties en extra programma’s) en kwaliteitsverbetering in lijn met de unieke positie van VO-content in de leermiddelenketen. De Stercollecties van VO-content zijn open digitale leerlijnen voor het voortgezet onderwijs, gepubliceerd in Wikiwijs en ontwikkeld door ervaren docenten en redacteurs. Het leermateriaal is actueel, multimediaal en leerlinggericht, aan te passen naar inzicht van de docent. Ideaal leermateriaal voor onderwijs op maat. Wat is het doel van VO-content? In de acht jaar dat we bezig zijn om de transitie naar leren en onderwijs op maat meer vorm te geven hebben we 25% van de scholen bereikt. Ons doel is om onze open, digitale leerlijnen verder te ontwikkelen waardoor docenten nog gemakkelijker kunnen arrangeren, variëren en er daardoor meer flexibilisering en maatwerk gerealiseerd kan worden binnen de eigen onderwijspraktijk. We hopen daardoor nog meer scholen te bereiken. Dit kunnen we doen als er meer scholen deelnemen aan VO-content zodat we meer collecties kunnen ontwikkelen en onderhouden.