Home > Leden > Leden, Open Overheid > Theo Vermeer
Theo Vermeer

Ik ben werkzaam bij het Stadsarchief Rotterdam. Daar heb ik o.a. Creative Commons licenties geïntroduceerd voor gebruik in overeenkomsten waarmee wij beelddocumenten verwerven. Ik adviseer mijn collega’s bij de gemeente op juridisch gebied in relatie tot Informatiebeheer.