Home > Leden > Leden, Makers, Open GLAM, Organisaties > Wikimedia Nederland
Wikimedia Nederland
Toegang tot kennis voor iedereen

De Vereniging Wikimedia Nederland streeft naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot het geheel van menselijke kennis.Wikimedia Nederland zet zich er voor in om informatie en materiaal te verzamelen en beschikbaar te maken – in samenwerking met de vrijwilligers die actief zijn in Wikimediaplatforms waaronder Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikidata.

Wikimedia Nederland biedt vrijwilligers ondersteuning, organiseert activiteiten en trainingen, werft fondsen, is een spreekbuis naar het algemene publiek, en eerste aanspreekpunt voor organisaties en instellingen die samenwerking zoeken. De vereniging zorgt voor informatie en publiciteit rondom het onderwerp vrije kennis en adviseert culturele instellingen bij het vrijgeven en uploaden van (beeld)materiaal.

Waar nodig mengt Wikimedia Nederland zich in het maatschappelijk debat over het auteursrecht en de vrijheid van het internet. Wikimedia Nederland heeft géén zeggenschap over de inhoud van Wikipedia.

Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).