Home > Alle projecten > Open Archief

Er is tamelijk veel open archiefmateriaal beschikbaar waar je nieuwe werken mee kan maken. Open Archief doet projecten die het hergebruik van dit materiaal promoot.

Initiatiefnemers

Open Archief, een samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Open Archief brengt makers en erfgoedinstellingen met elkaar in gesprek over het belang van creatief hergebruik van erfgoed en het beschikbaar stellen van online collecties. Makers worden uitgenodigd om te experimenteren met de mogelijkheden van digitale erfgoedcollecties op creatief, technisch en auteursrechtelijk gebied. De kennis over hergebruik die tijdens dit traject wordt opgedaan, wordt gedeeld met makers en erfgoedprofessionals.

Het project wordt inhoudelijk gesteund door Open Nederland

Website

Open Archief

Meer weten?

Neem contact op met onderstaand Open Nederland lid: Brigitte Janssen