Home > Alle projecten > Open Beelden

Open Beelden is de open access portal van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid waarbij materiaal onder een creative commons licentie of met een publiek domein status vrij gedownload en hergebruikt kan worden. Materiaal van Open Beelden ‘doneren’ we onder meer aan Wikimedia waarna koppeling met artikelen op Wikipedia mogelijk wordt.

Open Beelden maakt gebruik van een API, waarmee derde partijen metadata en content van Open Beelden gestructureerd kunnen binnenhalen en hergebruiken binnen hun eigen web-omgeving en online systemen.

Initiatiefnemers

Open Beelden (openbeelden.nl) is in 2009 ontwikkeld door Beeld en Geluid en Kennisland n.a.v. Beelden voor de Toekomst, het grote digitaliseringsproject dat tussen 2007-2014 plaatsvond waarbij de collectie gedigitaliseerd is. Daarmee is Beeld en Geluid dus al 10 jaar bezig met open beschikbaarstelling van archiefmateriaal.

Website

www.openbeelden.nl

Meer weten?

Neem contact op met onderstaand Open Nederland lid:
Ruurd Blom, Mediamanager Collectie Toegang bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid