Home > Algemeen > Tweede Kamer onderschrijft belang open licenties in nieuwe auteurswet

Er komen grote wijzigingen in de auteurswet aan. Uit onze analyse bleek dat het meest recente voorstel van de wetswijziging geen rekening hield met de belangrijke bijdragen die open licenties bieden aan de wereld. Na een succesvolle lobby van Open Nederland hebben GroenLinks, het CDA en de SP hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister.  

Deze vraag van GroenLinks aan de minister laat goed zien waar het gevaar van het huidige wetsvoorstel ligt:

 β€œ[…] dat online toegang tot informatie van onschatbare waarde is voor het vergaren van kennis. Kosteloze toegang tot content en software heeft bijgedragen aan de maatschappelijke, sociale, economische en wetenschappelijke vooruitgang. Het lijkt erop dat de regering, door het niet-implementeren van overweging 82 van de richtlijn, het gratis beschikbaar stellen van werken frustreert. Kan de regering hierover duidelijkheid geven? 

Blijft de mogelijkheid bestaan dat een werk onherroepelijk beschikbaar wordt gesteld voor hergebruik zonder daar een vergoeding voor te vragen of is het juist de bedoeling dat kan worden teruggekomen op de kosteloze beschikbaarstelling en dat dus het gebruik van licenties juridisch onzeker wordt? Is de regering bereid het gebruik van (kosteloze) creative commons en open source software licenties onder alle omstandigheden mogelijk te maken?” 

Deze vraag is het resultaat van de actieve inzet van onze leden om de nieuwe auteurswet beter te krijgen. Zo is er actief met kamerleden gecommuniceerd, hebben we deze brief samen met Wikimedia Nederland opgesteld en verspreid en vonden we het van belang om de brief te ondertekenen rondom internetfilters die opgesteld is door Bits of Freedom en COMMUNIA. Ook hebben veel partijen vragen gesteld over de werking van de internetfilters uit artikel 17 van de richtlijn. Lees alle vragen van de kamerleden hier.

Het zal enkele weken duren voordat de minister antwoord geeft op deze vragen. Wij blijven het wetsvoorstel in de gaten houden en houden jullie op de hoogte. 

Wat nodig is: overweging 82

Wat we willen is eenvoudig. In de memorie van toelichten dat β€œde auteurswet niet mag worden uitgelegd als een beletsel voor houders van exclusieve rechten om het gebruik van hun werken of andere materialen kosteloos toe te staan, onder meer door middel van niet-exclusieve gratis licenties ten behoeve van alle gebruikers.”

We zijn onze leden dankbaar dat ze deze handschoen opgepakt hebben, en zijn trots op dit tussentijdse resultaat. Heb je vragen of wil je actief betrokken worden bij deze campagnes? Neem contact op met ons via bestuur@opennederland.nl

Afbeelding: spreekgestoelte door risastla / CC BY-SA 2.0

2 Comments, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*