Home > Alle projecten > Open Onderwijs

Toegang tot onderwijs is fundamenteel voor een kennissamenleving. Zowel onderwijzers als studenten hebben hiervoor toegang nodig tot goede onderwijsmaterialen.

Open Onderwijs rust op op Open Onderwijsmaterialen (Open Educational Resources of OER). Dit zijn materialen zoals lesprogramma’s en studieboeken die vrij verspreid en aangepast mogen worden. Deze materialen bieden geven iedereen een gelijkwaardige toegang tot dit materiaal.

Open Nederland zet zich in voor de stimulering van Open Onderwijs binnen Nederland. Veel van onze leden zijn actief in het onderwijsveld waar zij onderwijsmaterialen beschikbaar stellen, onderzoek doen naar nieuwe OER en onderwijsinstellingen begeleiden in het gebruik van OER.

Hulp nodig?

Open Nederland verbindt expertise en ervaring voor de erfgoedsector. Zoek in onze ledenlijst voor mensen die actief zijn in deze sector.