Home > Events > Algemene Ledenvergadering (ALV)
24 april, 2019
14:00
Vondeparc, Utrecht, Vondellaan 2 3521, GD Utrecht

Browse map

Something went wrong when getting the coordinates for "https://goo.gl/maps/V4pqHk9Nq162" from the Google Maps Geocaching API. Error message from the API: "You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account" Please try again.

Op 24 april 2019 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Open Nederland plaatsvinden van 14:00 tot 17:00 uur. Hieronder staat de voorlopige agenda. Voor de formele oprichting wordt nog een stuk toegestuurd, dit wordt minstens een week voor de vergadering gedeeld.

 • 14:00 Inloop
 • 14:30 Opening
 • 14:45 Vaststellen agenda
 • 14:50 Ingekomen stukken
 • 14:55 Status organisatie
 • 14: 55 Update bestuur & administratie
 • 15:05 Formele oprichting
  • Status administratie en bestuur
  • Status formele oprichting
 • 15:45 Overzicht leden en activiteiten
 • 15: 45 Open Archief
 • 16:00 Werkgroep Publiek Domein
 • 16:15 Open Nederland Podcast serie
 • 16:30 Open aanvragen / financiering
 • 16:45 Wat verder ter tafel komt
 • 16:55 Rondvraag
 • 17:00 Borrel

We houden onze ALV bij het nieuwe kantoor van The Greenland in Vondelparc in Utrecht: Vondelparc.nl. Bij een groot aantal aanmeldingen zullen we op zoek gaan naar een grotere locatie.

Meld je wanneer aan van plan bent aanwezig te zijn bij deĀ ALV. Dit doe je door een mail te sturen naar bestuur@opennederland.nl.

Heb je zelf onderwerpen die je aan wil dragen of nieuws dat je met de andere leden wilt delen, dan horen we dat graag.