Home > Events > Consultatiebijeenkomst implementatie auteursrechten richtlijn (geannuleerd)
24 juli, 2019
19:00
The Green Land, Vondellaan 62, 3521 GH Utrecht

UPDATE: Door de warmte zijn er veel afmeldingen. Hierdoor hebben we deze eerste bijeenkomst moeten annuleren. Meld je interesse aan in het formulier hieronder, dan houden we je op de hoogte van onze volgende stappen.

Op 2 juli is de internetconsultatie van de implementatie van de nieuwe auteursrechtenrichtlijn geopend. Tijdens de ALV van 24 april is besloten dat we namens Open Nederland een reactie zullen insturen.

Toegang tot informatie, kennis en cultuur blijft fragiel. De mogelijkheid om te werken aan open onderwijs, open erfgoed, open overheid, etc. moet bewaakt worden. We moeten actief werken aan een gepaste implementatie van de nieuwe Europese richtlijn op nationaal niveau. Tot 2 september 2019 hebben we de tijd om te reageren op het Nederlandse voorstel hoe nieuwe Europese auteursrechtrichtlijn in Nederland ingevoerd moet worden. Binnen Open Nederland hebben lid Lisette Kalshoven en bestuurslid Maarten Zeinstra aangeboden om dit proces te leiden.  De tijd is beperkt en daarom organiseert Open Nederland op 24 juli bij The Green Land in Utrecht een bijeenkomst om jouw ideeën en suggesties op te halen. Natuurlijk geven we eerst een inleiding op het onderwerp. We raden je aan om de ‘memorie van toelichting’ van te voren door te lezen.

Doe je mee? Meld je dan aan via dit formulier, ook als je de 24ste niet kan, maar wel betrokken wilt blijven.

Foto: Bureaucracy / Bürokratie III door Christian Schnettelker, CC BY 2.0