Home > Wat is open?

Open Nederland onderschrijft de definitie van open zoals deze door opendefinition.org is vastgesteld:

“Open means anyone can freely access, use, modify, and share for any purpose (subject, at most, to requirements that preserve provenance and openness).”

In het Nederlands (onze vertaling):

“Open betekent dat iedereen gratis toegang heeft, kan gebruiken, aanpassen en delen voor elk doeleinde (waarbij naamsvermelding en behoud van openheid de enige mogelijke beperking is).”

Open Nederland houdt zich bezig met open op de volgende domeinen: