Berichten

Open Nederland schrijft en verzamelt berichten die het open domein in Nederland raken. De onderstaande lijst met berichten zijn berichten die wij hebben gecureerd uit de vele berichten rondom domeinen van Open in Nederland.

Open Nederland verzamelt ook feeds van onze leden, wanneer deze voornamelijk over domeinen van open gaan. Ga naar het Nieuws uit het Netwerk op alle beschikbare feeds te bekijken.

Heb je een tip? Neem contact met ons via bestuur@opennederland.nl!


23 juli 2024

Deel je open perspectief in dit EU enquête naar Auteursrecht in onderwijs en onderzoek op afstand extern #Makers #Open Overheid #Open Source #Open Access #Open Onderzoek

Auteursrechtwetten beïnvloeden jouw toegang tot kennis en cultuur! De Europese Commissie wil weten hoe. Dit onderzoek richt zich op licenties en uitzonderingen in het auteursrecht, met o.a. aandacht voor de impact op open source en open content. Jouw ervaringen en inzichten zijn cruciaal om de toekomst van digitale collecties vorm te geven. Deel jouw ervaring vóór 15 augustus 2024 en voeg ons open perspectief toe voor een evenwichtiger auteursrechtsysteem dat openheid en innovatie stimuleert.

Bron: survey.alchemer.com

15 juli 2024

Schrijfworkshop OpenSource op 25 juli en 12 september extern #Open Source #Makers

opensource.pleio.nl biedt twee schrijfworkshops aan voor mensen die professioneel over open source schrijven.

Bron: opensource.pleio.nl

4 juli 2024

Vacature Open State Foundation: projectmedewerker Open Overheid extern #Open Overheid

Geloof jij dat overheden transparant en voor iedereen toegankelijk moeten zijn? En vind je dat open data daarvoor een belangrijk middel is? Wil je bovendien graag meewerken aan betere democratische controle en inclusieve participatie? Dan is Open State op zoek naar jou!

Bron: openstate.eu

3 juli 2024

12,5 miljoen euro voor Open Science Infractructuur extern #Open Onderzoek

De call for proposals voor Open Science Infrastructuur is geopend. Doel van het programma is digitale infrastructuren die openscience-werkwijzen ondersteunen te ontwikkelen en eventueel verbeteren. Met een budget van 12,5 miljoen euro is het tot nu het grootste subsidieprogramma van Open Science NL.

Bron: openscience.nl

2 juli 2024

TU Delft lanceert open-source repository voor artikelen extern #Open Onderzoek #Open Source

De bibliotheek van TU Delft lanceert een nieuwe open-source repository voor artikelen, een belangrijke stap in hun streven naar een open infrastructuur. De universiteit zet hiermee een strategische stap naar meer controle en maatwerk over eigen (open) onderzoeksresultaten.

Bron: library4research.tudl.tudelft.nl

1 juli 2024

Nederland telt tenminste 64 erfgoedinstellingen met een Open beleid extern #Open GLAM

Douglas McCarthy en dr. Andrea Wallace doen al sinds 2018 internationaal onderzoek naar open beleid in de erfgoedsector. Zij schreven voor Creative Commons een overzicht over de voortgang van hun studie.

Bron: creativecommons.org

27 juni 2024

Enquete opensource.pleio.nl communicatie rond digitale gemeenschapsgoederen extern #Open Source

opensource.pleio.nl doet onderzoek naar manieren om de communicatie rond digitale gemeenschapsgoederen te verbeteren. Vul de vragenlijst in.

Bron: ec.europa.eu

25 juni 2024

Nederland richt een European Digital Infrastructure Consortium (EDIC) op het gebied van digitale gemeenschapsgoederen (digital commons) op extern #Open Source

Op dinsdag 2 juli van 16.00 tot 17.00 uur organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een online bijeenkomst over het Digital Commons EDIC

Bron: digitaleoverheid.nl

24 juni 2024

Open Source Summit – 16-18 sept. in Wenen extern #Open Source

Open Source Summit is the premier event for open source developers, technologists, and community leaders to collaborate, share information, solve problems, and gain knowledge, furthering open source innovation and ensuring a sustainable open source ecosystem.

Bron: events.linuxfoundation.org

24 juni 2024

Europeana reflecting on the Public Domain Day in 2024 extern #Open GLAM

In March, we joined forces with our partners Creative Commons, meemoo, Communia Association, The Netherlands Institute for Sound and Vision and the National Library of Netherlands to celebrate International Public Domain Day celebration at the Royal Library of Belgium. International Public Domain Day is a yearly celebration that brings attention to the materials that enter the public domain every year. The event was attended online and offsite by cultural heritage practitioners, public domain advocates, academics and policy advisors from across Europe.

Bron: pro.europeana.eu

21 juni 2024

Registratie open voor National Open Science Festival & Barcamp 2024 extern #Open Onderzoek

De inschrijving voor deelname aan het Nationaal Open Science Festival op 22 oktober in Maastricht is officieel geopend!

Bron: opensciencefestival.nl

17 juni 2024

NC, weg ermee!? extern #Open Onderwijs

Het aantal docenten en instellingen dat voor het eerst actief aan de slag gaat met open leermaterialen groeit, door de Groeifondsprogramma’s ​Impuls Open Leermaterialen​ (voor het funderend onderwijs) en ​Npuls​ (voor hoger onderwijs en mbo). Een vraag die met een zekere regelmaat gesteld wordt is: moeten we nu wel of niet onze leermaterialen publiceren onder een Creative Commons licentie die commercieel gebruik niet toestaat? Ofwel: moet de NC (Non-Commercial) voorwaarde in de te gebruiken Creative Commons licentie staan?

Bron: robertschuwer.nl

13 juni 2024

Nieuwe Website Open Nederland #Open Source

Open Nederland werkt momenteel aan een nieuwe website. Op deze website willen we goede voorbeelden van OPEN in de verschillende sectoren, en de mensen daarachter, over het voetlicht brengen. Daarnaast geven we updates over de ontwikkelingen van OPEN in Nederland.

2 april 2024

Wikimedia Verbindingsprijs #Makers #Open GLAM

Ben jij iemand die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de bevordering van vrije kennis of die verschillende initiatieven op het gebied van open kennis heeft verbonden, schrijf je dan vóór 18 april in voor de Verbindingsprijs 2024 (iemand kandidaat stellen mag ook).

7 februari 2024

Open Brief ISOC NL & PARTNERS: Breed gedragen teleurstelling keuze inzake “.nl registratie” in Amerikaanse cloud onder te brengen #Open Source #Makers

De overgang naar een Amerikaanse dienstverlener roept significante vragen op over de continuïteit van dienstverlening, gezien de juridische en politieke klimaten die van invloed kunnen zijn op de toegankelijkheid en beveiliging van kritieke Nederlandse internetinfrastructuur. Het convenant van SIDN met de Nederlandse overheid benadrukt de noodzaak van het behouden van deze infrastructuur binnen Nederland, een principe dat door dit besluit lijkt te worden genegeerd.

22 januari 2024

Publiek Domeindag 2024 #Open GLAM

Afgelopen 12 januari vierde we weer onze jaarlijkse publiek domeindag. Ondanks het treurige weer buiten, was het binnen bij onze gastheer Beeld & Geluid een hartelijk weerzien van leden van Open Nederland, materiedeskundigen en collega’s uit de sector.

3 oktober 2023

Interview: Vroeg beginnen is de sleutel tot een succesvolle Publiek Domeindag #Open GLAM

Op de jaarlijkse Publiek Domeindag in januari vieren musea en andere erfgoedorganisaties de levens van mensen wiens auteursrechtelijke bescherming is verlopen. En waardoor hun werken voor iedereen beschikbaar komen. Het succes van zo’n geslaagd feestje? Begin op tijd met de voorbereiding, zegt Maarten Zeinstra, jurist en informatiespecialist. Hij deelt allerlei praktische tips.

12 juli 2023

“Creative Commons” musicians sidelined by Sena #Makers

Legislation always lags behind reality. Will a dubious Dutch law from 1993 and an exclusive mandate – a legal monopoly – from the Ministry of Justice & Security soon lead to a limitation of open licenses in the Netherlands?

3 juli 2023

Rechtenbeheer & tech #Open Source

Op 14 juni hebben Hessel, een bestuurslid van Open Nederland, en Chris, de VP Product van technologiebedrijf Pex.com, gezamenlijk een webinar georganiseerd voor WIPO (World Intellectual Property Organization).

3 juli 2023

“Creative Commons” muzikanten buitenspel gezet door Sena #Makers

Wetgeving loopt altijd achter op de realiteit. Gaan een bedenkelijke wet uit 1993 en een exclusief mandaat – een wettelijk monopolie – van het ministerie van Justitie & Veiligheid binnenkort leiden tot een beperking van open licenties?

10 mei 2023

OPINIE: Open licenties zijn geen exploitatieovereenkomsten #Open Source #Makers

Zijn open source- en Creative Commons-licenties exploitatie-overeenkomsten in de zin van de auteurswet? Niet als je het aan minister Dekker voor Rechtsbescherming vraagt. Hiermee bevestigt de minister dat het auteurscontractenrecht uit 2015 niet van toepassing is op open materiaal. Dit heeft positieve gevolgen voor de rechtszekerheid van open licenties. In deze opinie lees je onze analyse en de consequenties van deze stelling.

24 december 2021

Kerstcadeau: KvK komt geen databankenrecht toe extern #Open Overheid

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 22 december een belangrijke uitspraak gedaan. De Kamer van Koophandel (KvK) kan zich niet beroepen op het databankenrecht in het stellen van eisen aan gebruikers van de data uit het Handelsregister.

Bron: zylstra.org

16 december 2016

CBS, stop met naamsvermelding eisen voor gebruik open data extern #Open Overheid

Data.overheid.nl – een van de grootste verzamelingen van feitelijke informatie die Nederland rijk is – telt op dit moment bijna 10 duizend datasets (databanken) waarvan iets minder dan de helft van het CBS afkomstig is. Het CBS is daarmee de grootste leverancier van open overheidsdata. Deze datasets zijn gelicenseerd met een Creative Commons Naamsvermelding 3.0-licentie, wat betekent dat naamsvermelding verplicht is bij elk gebruik van het onderliggend werk. De licentie past echter helemaal niet bij open data!

Bron: web.archive.org